Zaznacz stronę

Plakat. Czas na Ciebie doc

Wzorem ubiegłego roku, w czasie wakacji i urlopów zapraszam na rekolekcje w życiu codziennym. Trochę pandemia odpuściła, są możliwości wyjazdów na zasłużone urlopy i wakacje; a dla tych, którzy chcieliby się podciągnąć duchowo proponuję te właśnie rekolekcje. Będą one miały podobny charakter jak poprzednie. Na każdy dzień jest przewidziana jedna modlitwa, indywidualne spotkanie z Panem Jezusem.
Spotkania rozpoczniemy w sobotę 17 lipca o godz. 19.00. Potrwają one około czterech tygodni. Na stronie internetowej naszej parafii www.bytom.jezuici.pl będą zamieszczane teksty do modlitwy, skąd będzie można je pobrać. Konferencje wprowadzające w modlitwę będą nagrywane i udostępniane w zakładce „duchowość”. Są tam umieszczone także nagrania z poprzednich rekolekcji, np. ze „Szkoły modlitwy”. Zachęcam do korzystania z nich, gdyby ktoś chciał pogłębić swoją wiedzę na temat modlitwy i aby ta wiedza później zaowocowała lepszymi spotkaniami z Jezusem w oparciu o Słowo Boże. Nagrania będą dostępne do odsłuchania w dowolnym czasie. Pojawią się na stronie parafialnej około soboty. Modlitwy rozpoczniemy od poniedziałku 19 lipca.
Ze względów technicznych i zobowiązań wakacyjnych innych osób, tym razem konferencje nie będą transmitowane na żywo.
„Czas na Ciebie…”, to temat, jaki podjąłem w tym roku do rozważania. Mam przekonanie, że jest w każdym z nas dość dużo dobrej energii życiowej i dobrego potencjału. Trudność polega jedynie na tym, aby z tego potencjału skorzystać i wprowadzić możliwość w działanie. Temu też mają posłużyć te nasze spotkania modlitewne z Jezusem.
Modlitwy będziemy opierać na Słowie Bożym. Ono będzie nas prowadzić przez doświadczenie naszego życia. W każdym dniu rekolekcji będziemy „przyglądać się” Bogu obecnemu w Słowie, jak i sobie i będziemy poddawać nasze doświadczenia życiowe „oświeceniu” przez Słowo Boże. Będziemy pozwalali, aby właśnie to Słowo nas przemieniało i nawracało. Bóg mówi do nas SŁOWO, tym Słowem jest Jezus Chrystus, Jemu chcemy się podporządkować. Jezus całe swoje życie podporządkował woli Bożej i tylko ją wypełniał. Bo tak naprawdę właśnie o to idzie także w naszym życiu, aby żyć zgodnie z wolą Bożą. O to modlimy się w każdej modlitwie „Ojcze nasz…”, gdy mówimy „bądź wola Twoja”. Niech wola Boża spełnia się w moim życiu.
W naszej modlitwie będzie kilka zasad duchowych (będę o nich wspominał na poszczególnych spotkaniach), z których podstawowa polega na tym, że jak się modlimy, jak rozważamy Słowo Boże, to nigdzie się nie spieszymy! Nie musisz wszystkich spraw i problemów podotykać, a wręcz jest to niewskazane. Wybieraj z tych materiałów, które będą podane, tylko to, co Ciebie bardziej zatrzyma i poruszy. Bardziej właściwie jest, dogłębne rozważenie tylko jednego punktu, niż pobieżne zapoznanie się z wszystkimi punktami. To drugie podejście nie ma nic wspólnego ani z modlitwą, ani z rekolekcjami, tylko raczej z zaspokojeniem ciekawości, czy też z mechanicznym „zaliczeniem poszczególnych punktów”. Do niczego ono nie prowadzi, a już najmniej do nawrócenia, co jest głównym celem każdych rekolekcji. Dążymy do NAWRÓCENIA tak, aby Słowo Boże nas przemieniało, aby Jezus nas ożywiał i abyśmy na nowo ożyli życiem Bożym.
Przypomnijmy sobie proszę rekolekcje, w których uczestniczyliśmy do tej pory, i zapytajmy: Kiedy ma być w nich moment nawrócenia? Czy kazania lub nauki rekolekcyjne, których słuchaliśmy, stały się przyczyną nawrócenia? Jeżeli tak się stało to – chwała Panu Bogu! Pomyślmy proszę, ile takich czy innych rekolekcji już przeżyliśmy, ile wysłuchaliśmy kazań, ile przeczytaliśmy książek, wysłuchaliśmy konferencji; a nawrócenia wielkiego w nas nie ma – albowiem większość nauk traktowaliśmy powierzchownie i nie wchodziliśmy w głąb siebie. Wysłuchaliśmy kazań lepszych, czy gorszych; nauki były trafne i budujące oraz mniej lotne… Ile w nas z tego pozostało? Powodem może jest także to, że nie chcemy się nawrócić, tylko „posłuchać”, „uczestniczyć”, „zaliczyć”, bo taka jest tradycja, czy tak wypada; być może są też jakieś inne motywacje. Zapytajmy się sami siebie: Czy chcę się zmienić, być innym? Czy chcę być świętym? Te rekolekcje z pewnością nie aspirują do tego, ale kto wie, co Pan Bóg zamierzył? Podczas naszych spotkań ze Słowem Bożym chcemy pozwolić Słowu Bożemu, aby nas nawróciło. Stąd jest konieczność wejścia w siebie i nie traktowania Słowa Bożego powierzchownie, ani „po łebkach”.
W tym modlitewnym czasie naszych wakacji czy urlopów będziemy starali się zaproponowane treści przemodlić każdego dnia. Nie należy tych tekstów czytać dla „ciekawości treści” ani wyprzedzać czytaniem poszczególnych dni rekolekcyjnych. Każdy dzień ma swoje rozmyślanie. Można powtarzać proponowane treści czy ćwiczenia dla ich pogłębienia a przede wszystkim dla umocnienia swojej relacji z Bogiem i przyjęcia Jego zaproszenia do relacji z Nim.
Rekolekcje potrwają około czterech tygodni. Będą wprowadzenia do nowych modlitw przez pięć dni. Szósty dzień (sobota) przeznaczony jest na powtórkę którejkolwiek modlitwy, a niedziela niech idzie swoim rytmem, bądź też można podjąć kolejną powtórkę.
Gdyby Ktoś chciał otrzymywać teksty do modlitwy na swoją skrzynkę mailową, niech napisze na adres: [email protected].
Owocnych rekolekcji, dobrego czasu wakacji 2021; wypoczynku od problemów; umocnienia osobistej więzi z Jezusem… no i oczywiście nawrócenia. Daj Boże, że przyszedł i czas na Ciebie. Błogosławieństwa Bożego na ten czas życzy Wszystkim Uczestnikom

o. Maciej Konenc SJ

 

Skip to content