Zaznacz stronę

Żywy Różaniec

Jest to wspólnotowy sposób codziennego odmawiania Różańca. Wspólnotę stanowi dwudziestoosobowa grupa, nazywana Różą. Każdy uczestnik odmawia codziennie tylko jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę. Ponieważ uczestników jest dwudziestu, i każdy odmawia inną tajemnicę, w ten sposób odmówiony jest cały Różaniec. Tajemnice są zmieniane co miesiąc.

Zmiana tajemnic różańcowych dla Róż Żywego Różańca odbywa się w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 9.

Róża Żywego Różańca Rodzin wymienia tajemnice w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 11.

 

Wspólnotę Żywego Różańca założyła w 1826 roku świecka osoba Paulina Jaricot, Francuzka, pochodząca z Lyonu. Żyła w latach 1799-1862. Jej proces beatyfikacyjny jest w toku, dlatego przysługuje jej tytuł: Sługa Boża. Najpierw wymyśliła skuteczny sposób na finansowe zabezpieczenie dzieł misyjnych, a następnie zaczęła wspierać te dzieła nieustanną modlitwą. Tak powstało stowarzyszenie wiernych o nazwie Żywy Różaniec – wspólnota formacyjna licząca obecnie około czterech milionów członków na całym świecie. Sługa Boża pod koniec życia zwierzyła się, że wszelkie łaski, wszelkie światło czerpała z tajemnic różańcowych i one uczyniły jej życie tak owocnym. Jej hasło życiowe brzmiało: „W górę serca! Nie zajmujmy się drobiazgami. obejmujmy modlitwą cały świat”.

Papież Paweł VI w dokumencie o kulcie maryjnym tak wyjaśnia chrystologiczny, maryjny eklezjologiczny charakter tej modlitwy: „Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii, odnosi się jakby do centrum tej tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Co więcej, powtarzanie słów „Zdrowaś Maryjo” jest jakby kanwą, na której rozwija się kontemplacja tajemnic, które ukazują syna Bożego jako też syna Dziewicy, Narodzonego w grocie betlejemskiej…”

Odrodzenie modlitwy różańcowej w naszych czasach zawdzięczamy świętemu Janowi Pawłowi II, którego śmiało można nazwać papieżem Różańca świętego. W testamencie duchowym czyli w liście apostolskim o Różańcu Dziewicy Maryi czytamy: Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa. Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Modląc się Różańcem to tak, jak byśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – serce Jego Matki”.Papież na zakończenie tego bardzo osobistego wyznania zwraca się z gorącą prośbą do każdego wierzącego, zwłaszcza do Polaków: „Weźcie znów ufnie do rąk koronkę Różańca, odkrywając ją na nowo świetle Pisma świętego. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie niewysłuchany”. Oby…!

 

W naszej parafii od ubiegłego roku powstało 5 róż żywego różańca, a 27 rodzin tworzy kolejną wspólnotę tzw. Żywy Różaniec Rodzin. W Szkole Podstawowej nr 51 około 140 dzieci modli się codziennie na Różańcu pod czujnym i serdecznym wzrokiem katechetki – siostry Heleny ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Ponadto w tejże szkole około 170 dzieci zawierzyło siebie poprzez osobiste oddanie się Najświętszemu Sercu Dzieciątka Jezus. I pięknie się modlą.

Przygotowywane jest podobne działanie, bo zmobilizować dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 36 na terenie naszej parafii.

Katechezą szkolną prowadzoną przez naszych księży objęte jest Przedszkole Miejskie nr 24. Dzieci z najstarszej grupy też otrzymały małe Różańce i modlą się w ten sposób.

Drodzy parafianie, Bytomianie, Szanowni Goście i Sympatycy! Zapraszam serdecznie do powiększenia tychże wspólnot na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy, ku pomocy Kościoła Walczącego i naszego zbawienia.

www.zywyrozaniec.pl

www.facebook.com/RodzinnyRozaniec

 

Opieka duchowa: o. Mirosław Bożek SJ

Kontakt:
Tel.: (32) 388 88 61

Skip to content