Zaznacz stronę

Misjonarz Miłosierdzia

Papież Franciszek ustanawia ciebie, czcigodny ojcze Jerzy Karpiński, SI

MISJONARZEM MIŁOSIERDZIA,

abyś, obdarzony szczególnym darem Miłosierdzia Ojca, mógł w pełni i skutecznie odpuszczać grzechy, wszystkie razem i każdy pojedynczy, łącznie z tymi, które są w sposób szczególny zarezerwowanie Stolicy Apostolskiej. Możesz to czynić w każdym miejscu kuli ziemskiej, do czasu zakończenia tego Nadzwyczajnego Roku Świętego. Wypełniając zlecone ci zadanie uzdrawiania dusz wierzących miej zawsze przed oczyma Boga Ojca Miłosierdzia i Najświętszą Pannę Maryję, Matkę Miłosierdzia, abyś to czynił prawidłowo i w sposób ważny z prostotą serca oraz życzliwością i dobrocią ducha. Łaska, Pokój i Miłosierdzie Pana Naszego Jezusa Chrystusa niech będą zawsze z tobą.

21 listopada 2016 roku Ojciec święty przedłużył uprawnienia Misjonarza Miłosierdzia na czas dopóki nie będzie innych decyzji.

Ojciec Jerzy Karpiński spowiada w Bytomiu:

 • w kościele Wniebowzięcia NMP przy Rynku
  • w piątki: od 15:00 do 16:00;
 • w kościele NSPJ (jezuici, ul. Pułaskiego 9)
  • we wtorki i czwartki: od 18:30 do 20:00;
  • w piątki: od 17:00 do 18:00;
  • w soboty: od 17:00 do 19:00;
  • w niedziele od 8:00 do 10:30.

W innych terminach i godzinach oraz spowiedzi generalne z całego życia, spowiedzi przedślubne – można także umówić się telefonicznie.

Kontakt: tel. kom.: 733 773 414

Skip to content