Zaznacz stronę

Przekaż 1,5% podatku

W trwającym okresie rozliczeń podatkowych można przekazać 1,5% swoich podatków na dowolny cel użyteczności publicznej. Jeśli ktoś chciałby w ten sposób wspomóc działalność naszej parafii, można to uczynić korzystając z pośrednictwa jezuickiej Fundacji LOYOLA – Dzieła Jezuickie.

Nasz numer KRS:

0000978576

 

Cel szczegółowy: „Parafia w Bytomiu”

 

Fundacja LOYOLA – Dzieła Jezuickie

Kto wspomaga bliźniego swą ręką, wypełnia przykazania. Bądź łaskawy dla potrzebującego i nie daj mu długo czekać na pomoc! (por. Syr 29,1b.8)

Przez szkoły, bursy, wyższe uczelnie, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze oraz pracę wychowawczą przy parafiach, dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.

Twój 1,5% odpisu podatkowego pomoże potrzebującym, zwłaszcza tym w trudnej sytuacji życiowej:

  • rozwinąć talenty;

  • zdobyć cenne doświadczenie życiowe;

  • zorganizować wypoczynek, nie zaniedbując rozwoju duchowego;

  • stać się wrażliwym na ludzką biedę i potrzeby społeczne;

  • dbać o dziedzictwo narodowe, kulturowe i religijne;

  • stawać się „człowiekiem dla innych”.

 

www.loyola.org.pl

Skip to content