Zaznacz stronę

Rekolekcje w Życiu Codziennym – Wielki Post 2021

Wprowadzenie do rekolekcji

PLAKAT>>

ZAPISY>>

MATERIAŁY>>

Szybkimi krokami zbliża się do nas czas Wielkiego Postu, czas w którym sam Pan Jezus woła do nas i zaprasza: Wierzcie w Ewangelię. Właśnie Ewangelia – dobra Nowina – posłuży nam w tym czasie ku naszemu zwróceniu się do Jezusa. Już prawie staje się tradycją, że na ten błogosławiony czas przygotowuję rekolekcje w życiu codziennym. Ale ten rok 2021 jest wyjątkowy, bo treści do modlitwy przygotowane zostały przez samych Uczestników, są autorstwa tych, którzy już takie rekolekcje nie raz odprawili.

W tym roku także modlitwy nasze będziemy opierać na Słowie Bożym, albowiem tak mówi Psalm Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce (Ps. 119, 105); właśnie to Słowo prowadzi nas przez nasze życie i będzie nas prowadzić przez czas Wielkiego Postu 2021. W każdym dniu Wielkiego Postu i naszych rekolekcji będziemy przyglądać się Jezusowi i sobie, będziemy poddawać nasze doświadczenia życiowe „oświeceniu” przez Słowo Boże; będziemy pozwalali, aby właśnie to Słowo nas przemieniało i nawracało. Bóg mówi do nas Słowo, tym Słowem jest sam Jezus Chrystus, Jemu chcemy się podporządkować. Bo tak naprawdę właśnie o to idzie w naszym życiu, aby żyć tak jak nas poucza Słowo Boże.

W modlitwie naszej będzie kilka zasad duchowych (będę o nich wspominał na poszczególnych spotkaniach) ale podstawową niech będzie ta, że jak się modlimy, jak rozważamy Słowo Boże to nigdzie się nie spieszymy! Nie musisz wszystkich spraw i problemów podotykać a wręcz jest to niewskazane, aby dotykać wszystkiego; wybieraj z tych materiałów jakie będą podane tylko to, co ciebie bardziej zatrzyma i poruszy, co odnajdujesz jako bardziej twoje. Właściwe jest jeżeli rozważy się tylko jeden punkt, na jedno pytanie odpowie, jedną sprawę podejmie a dogłębnie niż przeleci się po wszystkich treściach a powierzchownie. Takie podejście nie ma nic wspólnego ani z modlitwą, ani z rekolekcjami a raczej z zaspokojeniem ciekawości czy też „zaliczeniami poszczególnych punktów”, albo przerobieniem całego materiału. Takie podejście do niczego nie prowadzi a już do nawrócenia najmniej, a przecież, to jest głównym celem każdych rekolekcji NAWRÓCENIE, aby słowa Boże nas przemieniały; byśmy żyli zgodnie ze Słowem Bożym.

Przypomnijcie sobie proszę jakiekolwiek rekolekcje, w których uczestniczyliście do tej pory i zapytajmy: kiedy podczas rekolekcji, ma być w nich ten moment przełomowy, nasze nawrócenie? Kazania czy nauki rekolekcyjne, których słuchaliśmy, stały się przyczyną nawrócenia? Jeżeli tak się stało – to chwała Panu Bogu! Pomyślcie proszę, ile takich czy innych rekolekcji już przeżyliśmy a nawrócenia wielkiego w nas nie było i nie ma – albowiem większość nauk traktowaliśmy powierzchownie i nie wchodziliśmy w głąb siebie. Wysłuchaliśmy kazań lepszych czy gorszych; nauki były trafne i budujące oraz mniej lotne… ile w nas z tego pozostało? Powodem może jest to, że nie chcemy się nawrócić, chcemy tylko posłuchać, czy też uczestniczyć, dla zaliczenia; niestety lubimy stwarzać pozory, udawać że coś tam robimy”, czy pracujemy nad sobą. Rekolekcje? – bo taka tradycja, tak wypada, bo jakieś inne mniej czyste motywacje.

Zapytajmy się sami siebie ale tak głęboko: czy chcę się zmienić, być innym? Czy chcę być świętym? Te rekolekcje może nie aspirują do tego, ale kto wie, co Pan Bóg zamierzył? Podczas naszych spotkań ze Słowem Bożym chcemy pozwolić Słowu Bożemu, aby nas nawróciło stąd konieczność wejście w siebie i nie traktowania ich powierzchownie, ani po łebkach.

W tym błogosławionym czasie Wielkiego Postu będziemy starali się dostrzegać obecność Bożą w naszym życiu, aby doświadczyć dobroci Pana Boga i Jego bliskości. Być może dostrzeżemy Jego obecność w naszym życiu albo jej brak. Kiedy odkryjemy brak obecności Boga, że żyliśmy sami po swojemu, jak się nam chciało, czy nawet w grzechu; nie trzeba załamywać rąk tylko w te miejsca wpuścić Pana Boga z Jego mocą, aby na nowo nas umocnił Sobą. To dla nas szansa, jest nadzieja.

Zostaną zaproponowane treści do przemodlenia na każdy dzień. Nie należy tych tekstów czytać dla ciekawości treści ani wyprzedzać czytaniem poszczególnych dni rekolekcyjnych. Każdy dzień ma swoje rozmyślanie. Można powtarzać proponowane treści czy ćwiczenia, dla ich pogłębienia a przede wszystkim dla umocnienia swojej relacji z Bogiem i przyjęcia Jego zaproszenia do relacji z Nim.

Rekolekcje potrwają przez czas Wielkiego Postu. Będą wprowadzenia do modlitw podane na każdy dzień tak jak je przygotowali sami Uczestnicy.

Gdyby Ktoś chciał otrzymywać teksty do modlitwy na swoją skrzynkę mailową niech napisze na adres: [email protected]

Owocnych rekolekcji, dobrego Błogosławionego czasu Wielkiego Postu AD 2021 i umocnienia relacji z żywym i dobrym Bogiem życzy Wszystkim Uczestnikom

o. Maciej Konenc SJ

Skip to content