Zaznacz stronę

Witam serdecznie Moi Drodzy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Podobnie jak wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku proponuję i sobie i Wam w Wielkim Poście 2022 rekolekcje w życiu codziennym. Zapraszam do uczestnictwa tych Wszystkich, którzy już dobrze wiedzą o co chodzi w tym czasie Wielkiego Postu jak i rekolekcjach (oczywiście o nawrócenie!). Zapraszam także „Pierwszaków”; tych, którzy po raz pierwszy chcą się wypróbować, włączyć w te rekolekcje, zmierzyć się z sobą samym w tym szczególnym, błogosławionym czasie. Napisałem „zmierzyć się”, bo pewnie tak będzie, znając charakter tych dni postnych, jak i rekolekcji, kiedy pragniemy podjąć pracę nad sobą, polepszyć siebie, przy pomocy Łaski Bożej (a nie tylko za pomocą naszych ludzkich sił); będzie się to wiązało właśnie z wysiłkiem. Tutaj bardzo ważna uwaga, szczególnie dla tych, którzy się trochę boją czy podołają. Nasze zmaganie się, zawsze połączone jest ze zwycięstwem, z sukcesem. A jakże bardzo tego sukcesu pragniemy – prawda? Kto z nas nie chciałby zwyciężyć? Sukces i zwycięstwo gwarantuje nam Pan Jezus, który cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Po Jego zmaganiu nastąpiło zwycięstwo Zmartwychwstania, do którego i nas zaprasza. Zwycięstwo przed nami. Odwagi! Te zaś rekolekcje to jedna z dróg do tego zwycięstwa.

Rok 2022, który niedawno rozpoczęliśmy, to kolejny dany nam przez Boga DAR; dar czasu dla nas, byśmy dobrze go wykorzystali, ku naszemu i innych pożytkowi. Przez nasze rozmyślania, spotykania się z Panem Jezusem na modlitwie, chciałbym – tak dla siebie jak i dla nas – abyśmy byli odważniejsi w przeżywaniu naszej codzienności, by modlitwa umacniała w nas dobre Boże decyzje i postawy chrześcijańskie. Bardzo bym pragnął, aby nasze rekolekcje w życiu codziennym odkryły w nas pokłady dobra jakie posiadamy, aby nam się chciało chcieć czynić dobro tak dla siebie jak i Bliźnich.

Czas rekolekcji jest uprzywilejowanym czasem wglądu w samego siebie, starać się będziemy dostrzegać obecność Bożą w historii naszego życia, w doświadczeniach jakie stały się naszym udziałem, aby uświadomić sobie, że Bóg był, i jest, i nadal będzie obecny w naszym życiu. Pewnie, że będą także chwile nie łatwe podczas rekolekcji, trudniejsze modlitwy; kiedy dotniemy naszych słabości, nawet grzechów ale tylko po to, aby wyjść zwycięsko z naszych porażek, by nasza historia życia była dla nas dobrą nauczycielką.

Będzie nas prowadzić Słowo Boże, pisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Do Słowa będziemy stosować nasze życie. Na każdy dzień będą zaproponowane treści do przemodlenia.

Dość interesujące jest chyba, jaki temat będzie przewodnim w tym roku w naszych rekolekcjach. Zaproponowałem taki, zaczerpnięty z księgi proroka Izajasza: „nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą” w innym tłumaczeniu „nie bój się, Ja pomagam tobie” (Iz 41,13). Takie mam przekonanie, że właśnie to jest nam na teraz najbardziej potrzebne: pomoc Boża; szczególnie w naszych lękach i obawach. Niech nam wszystkim posłuży ku umocnieniu.

Każdy dzień ma swoje rozmyślanie, swój rytm. Nie należy tych tekstów czytać dla „ciekawości treści” ani wyprzedzać czytaniem poszczególnych dni rekolekcyjnych.

Piątek będzie szczególnym dniem, kiedy będziemy dla siebie samych odprawiać „Drogę Krzyżową.” Na każdy piątek Wielkiego Postu będą zaproponowane do modlitwy dwie stacje Drogi Krzyżowej. W tym roku proponuję rozważania „Biblijnej drogi Krzyżowej”, którą pierwszy raz poprowadził w rzymskim Collosseum nasz papież św. Jan Paweł II.

Będzie jedna powtórka w sobotę (dla ugruntowania owocu rekolekcji), dla pogłębienia i umocnienia swojej relacji z Bogiem.

Rekolekcje rozpoczniemy we wtorek 1 marca o godz. 19.30. Będzie to wprowadzenie do rekolekcji (przed środą popielcową). Spotkania rekolekcyjne odbywać się będą w kościele, w soboty okresu Postu, o godz. ok. 18.50. Można będzie tych wprowadzeń posłuchać także później, bo będą zamieszczone na stronie internetowej naszej Parafii.

W tych dniach Wielkiego Postu zapraszam także do uczestnictwa w nabożeństwach tak Drogi Krzyżowej jak i Gorzkich Żali. Te nabożeństwa są bardzo wartościowe pod względem duchowym i mogą przynieść wielkie korzyści dla nas.

Teksty rozważań do modlitwy będzie można pobrać z naszej strony parafialnej: www.bytom.jezuici.pl Jest tam zakładka „duchowość”. Można także napisać na adres z ubiegłych lat [email protected] i zostaną one wysłane na skrzynkę e-mailową.

Nie bójmy się tego co przed nami, bo mamy Osobę, Jezusa Chrystusa który jest zawsze z nami ku pomocy. Owocnych rekolekcji i umocnienia więzi z Bogiem w tym błogosławionym czasie Wielkiego Postu 2022 życzy Wszystkim Uczestnikom prowadzący o. Maciej Konenc SJ. Szczęść Boże.

 

PlakatRwZC2022

 

Skip to content