Zaznacz stronę

Szybkimi krokami zbliża się do nas czas Wielkiego Postu, czas, w którym sam Pan Jezus, przez usta kapłana, zawoła do nas w Środę Popielcową i zaprosi do nawrócenia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (te słowa usłyszymy przy posypaniu głowy popiołem). Otóż właśnie słowa Ewangelii, czyli Dobra Nowina, będzie nam pomocną ku naszemu nawróceniu, uwierzeniu jeszcze mocniej w Słowo Boże. Rekolekcje są oparte o Ewangelię z dnia, którą będziemy czytać w Wielkim Poście. To Słowa Ewangelii, będą nas prowadziły ku naśladowaniu Jezusa, upodobnieniu się do Niego, naszego jedynego wzoru.

Rekolekcje te jak zawsze są oparte o Słowo Boże, albowiem jak mówi Psalm „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps. 119, 105). Właśnie to Słowo prowadzi nas przez nasze życie i będzie nas prowadzić przez czas Wielkiego Postu 2023. W każdym dniu Wielkiego Postu i naszych rekolekcji będziemy przyglądać się Jezusowi i sobie, będziemy poddawać nasze doświadczenia życiowe oświeceniu przez Słowo Boże; będziemy pozwalali, aby właśnie to Słowo nas przemieniało i nawracało. Bóg mówi do nas Słowo, tym Słowem jest sam Jezus Chrystus, Jemu chcemy się podporządkować. Bo tak
naprawdę właśnie o to idzie w naszym życiu, aby żyć tak jak nas poucza Pan Jezus w Ewangelii. To wielkie dla nas zadanie!

Rekolekcje wielkopostne do jakich jesteśmy przyzwyczajeni to wysłuchanie kazań czy nauk rekolekcyjnych; dobrze jak jest to połączone ze spowiedzią świętą. Natomiast warto zapytać siebie samych: kiedy podczas rekolekcji, ma być w nich ten moment przełomowy, czyli nasze nawrócenie? Czy nauki rekolekcyjne, których słuchaliśmy, stały się przyczyną nawrócenia? Jeżeli tak się stało – to chwała Panu Bogu! Pomyślcie proszę, ile takich czy innych rekolekcji już przeżyliśmy, a nawrócenia wielkiego w nas nie było i nie ma – albowiem większość nauk traktowaliśmy powierzchownie i nie wchodziliśmy w głąb siebie. Wysłuchaliśmy kazań lepszych czy gorszych; nauki były trafne i budujące oraz mniej lotne… ile w nas z tego pozostało? Powodem mogło być to, że w głębi serca nie chcemy się nawrócić, chcemy tylko posłuchać, czy też uczestniczyć, „dla zaliczenia”; niestety lubimy stwarzać pozory, udawać, że coś tam robimy, czy pracujemy nad sobą. Rekolekcje? – bo taka tradycja, tak wypada, bo jakieś inne mniej czyste motywacje nami kierują.

Zapytajmy się sami siebie ale tak głęboko: czy chcę się zmienić?; czy chcę być innym?; czy chcę być świętym? Czas Wielkiego Postu jaki przed nami i te rekolekcje, to bardzo dobra okazja, aby pozwolić Słowu Bożemu, aby nas nawróciło (nie ja mam się nawracać, ale Słowo Boże ma mnie nawrócić – a ja mam na to pozwolić!) stąd konieczność wejście w siebie i nie traktowania ich powierzchownie, czy „po łebkach”.

W tym błogosławionym czasie Wielkiego Postu będziemy starali się dostrzegać obecność Bożą w naszym życiu, aby doświadczyć dobroci Pana Boga i Jego bliskości. Być może dostrzeżemy Jego obecność w naszym życiu albo jej brak. Kiedy odkryjemy brak obecności Boga, że żyliśmy sami „po swojemu”, jak się nam chciało, czy nawet w grzechu, nie trzeba załamywać rąk, tylko w te miejsca wpuścić Pana Boga z Jego mocą, aby na nowo nas umocnił Sobą. To dla nas szansa i nadzieja.

Zostaną zaproponowane treści do przemodlenia na każdy dzień. Nie należy tych tekstów czytać dla ciekawości treści ani wyprzedzać czytaniem poszczególnych dni rekolekcyjnych. Każdy dzień ma swój rytm i teksty do modlitwy przygotowane przez Was. W niektóre soboty, można powtarzać proponowane treści czy ćwiczenia z poprzednich dni, dla ich pogłębienia a przede wszystkim dla umocnienia swojej relacji z Bogiem i przyjęcia Jego zaproszenia do relacji z Nim.

Spotkania na żywo będą odbywały się w poniedziałki po mszy św. wieczornej o 18.00 w naszym kościele w Zakopanem „na Górce”. Konferencje będą nagrywane i umieszczane na stronie internetowej można je będzie odsłuchać w każdym czasie wchodząc na stronę internetową „Górki” https://gorka.jezuici.pl/.

Rekolekcje potrwają przez czas Wielkiego Postu. Wprowadzenia do modlitw podane na każdy dzień tak jak je przygotowali sami Uczestnicy, będą umieszczone także na stronie „Górki” i będzie je można pobrać ze strony. Można napisać także na adres rekolekcyjny: [email protected] i wtedy będą wysyłane na pocztę mailową.

W czasie Wielkiego Postu zachęcam także do uczestnictwa w nabożeństwach tak Drogi Krzyżowej jak i Gorzkich Żali. Te nabożeństwa są bardzo wartościowe pod względem duchowym i mogą przynieść wielkie korzyści duchowe dla nas. Owocnych rekolekcji, dobrego Błogosławionego czasu Wielkiego Postu A.D. 2023 i umocnienia relacji z żywym i dobrym Bogiem życzy Wszystkim Uczestnikom

o. Maciej Konenc SJ

 

Plakat 23

 

Skip to content