Zaznacz stronę

Photo by Lawrence OP on Foter.com / CC BY-NC-ND

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania klasy VIII w roku 2020/2021 odbywają się raz w miesiącu:

15 października (czwartek) – godz. 18.00 sala pod kościołem (wejście od strony ul. Marii Skłodowskiej-Curie)

12 listopada (czwartek) – godz. 18.00 sala pod kościołem

17 grudnia (czwartek) – godz. 16.30 online NSPJ Bytom Jezuici – You Tube

21 stycznia 2021 (czwartek) – godz. 16.30  w  kościele

18 lutego 2021 (czwartek) – godz. 16.30 w kościele

 

Uroczystość Bierzmowania odbędzie się w dniach:  31 maja, 1 czerwca i 2 czerwca. Msze się będą o godz. 16.00 

  • uczestniczenie w spotkaniach przygotowawczych (dopuszczone są maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności, usprawiedliwienia proszę przynosić na bieżąco),
  • dostarczenie świadectwa chrztu (dla osób nie ochrzczonych w naszej parafii) – do 15 października br.,
  • dostarczenie pozwolenia na przygotowanie i bierzmowanie w innej parafii (dla osób z innych parafii) – do 15 października br.,
  • wypełnienie formularzado końca października,
  • zaliczenie podstaw (na spotkaniach przygotowawczych lub na egzaminie),
  • zdanie egzaminu.

Zestawy pytań egzaminacyjnych (w zależności od frekwencji):

  • osoby, które były obecne na wszystkich spotkaniach – zestaw nr 1,
  • osoby, które opuściły jedno spotkanie – zestaw nr 2,
  • osoby, które opuściły dwa spotkania – zestaw nr 3,

Egzamin odbędzie się w lutym/marcu i będzie miał formę ustną.

Do napisania były 2 prace pisemne:
1 –  Jak to zrobić, jaka jest droga, aby utracić wiarę?; wiarę można także odzyskać, wzbudzić na nowo ale co trzeba uczynić, aby ją odnaleźć, jakie podjąć kroki, decyzje?; W którym miejscu jestem ja osobiście, gdzie się znajduję!?
2 – Druga praca związana ze Słowem Bożym: Przeczytać i zaznajomić się z 1 Listem św. Jana Apostoła i wybrać 5 ważnych stwierdzeń z tego Listu wraz z uzasadnieniem dlaczego wybraliście te właśnie słowa, czy określenia, czy stwierdzenia Autora, co wydawało Wam się ważne.

 

 

W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt – o. Krzysztof Pietruszkiewcz SJ, tel. 797 907 705

Skip to content