Photo by Lawrence OP on Foter.com / CC BY-NC-ND

Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w tym roku 4 marca na Mszy Świętej o godzinie 18:00. Udzieli go ksiądz biskup Jan Kopiec.

Młodzież przygotowuje się podczas spotkań, podanych w harmonogramie.

Warunkiem przystąpienia do bierzmowania jest:

  • uczestniczenie w spotkaniach przygotowawczych (dopuszczone są maksymalnie trzy nieusprawiedliwione nieobecności),
  • dostarczenie świadectwa chrztu (dla osób nie ochrzczonych w naszej parafii) – do końca stycznia,
  • dostarczenie pozwolenia na bierzmowanie w innej parafii (dla osób z innych parafii) – do końca stycznia,
  • wypełnienie formularzado końca stycznia,
  • zaliczenie podstaw (na spotkaniach przygotowawczych lub na egzaminie),
  • zdanie egzaminu.

Zestawy pytań egzaminacyjnych (w zależności od frekwencji):

  • osoby, które były obecne na wszystkich spotkaniach – zestaw nr 1,
  • osoby, które opuściły jedno spotkanie – zestaw nr 2,
  • osoby, które opuściły dwa spotkania – zestaw nr 3,
  • osoby, które opuściły trzy spotkania – zestaw nr 4.

Egzamin odbędzie się 25 lutego (wtorek) od godziny 16:30 i będzie miał formę ustną.

27 lutego (czwartek), o godzinie 16:30 odbędzie się próba ceremonii dla kandydatów do bierzmowania.

29 lutego (sobota), o godzinie 19:00 odbędzie się próba ceremonii dla kandydatów do bierzmowania wraz ze świadkami.

 

W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt – o. Krzysztof Nowak SJ, tel. (32) 388 88 63.

Skip to content