Zaznacz stronę
ROK IGNACJAŃSKI - ODPUST ZUPEŁNY

Odpust zupełny

Roku Ignacjańskiego

20 maja 2021 r. – 31 lipca 2022 r.

Na czas trwania Roku Jubileuszowego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnej władzy udzielonej jej przez Papieża Franciszka, ogłosiła odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

Uzyskać mogą go, dla siebie samych bądź dla zmarłych, ci wierni, którzy nawiedzą któryś
z jezuickich kościołów i wezmą tam pobożnie udział w celebracjach Mszy św., lub przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją: Ojcze nasz…, Wierzę w Boga…, pobożnym wezwaniem do Matki Bożej i do św. Ignacego Loyoli.

Ten sam odpust uzyskać mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy dla ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwę, ofiarując Bogu miłosiernemu swe cierpienia.

 

Drodzy Parafianie

 

Wielkanoc to czas radości. Dlatego jako wspólnota Ojców Jezuitów chcemy złożyć Wam wszystkim serdeczne życzenia. Życzymy Wam głębokiego doświadczenia Bożej miłości, która płynie z krzyża Jezusa; przenikającej każdy dzień nadziei, że razem z Chrystusem również i my zmartwychwstaniemy; nieustannej radości zakorzenionej w bliskości Boga, której pełnię odnajdziemy w życiu wiecznym.

O. Mirosław Bożek SJ, proboszcz

Intencje: 1-8.05.2022

Niedziela, 1 maja – 3. NIEDZIELA WIELKANOCNA 8:00 – Za śp. rodziców, rodzeństwo i krewnych z rodziny Olejarz 9:30 – Za śp. Elżbietę i Władysława Rębasów 11:00 – Za śp. Zbigniewa Kałużę 12:30 – Za śp. Elżbietę i Ryszarda Kściuczyków oraz za zmarłych z rodziny Po Mszy –...

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

Projekt Kawiarenka

1. Przypominamy, że przy naszej Parafii zostało założone Stowarzyszenie im. o. Adama Wiktora, którego celem są działania na rzecz dzieci, rodzin i potrzebujących naszej parafii. 2. Pomimo pandemicznego zastoju chcemy zrealizować projekt przywrócenia w odświeżonej...

Propozycje Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej

1. Liturgika dla każdego to cykl dziesięciu dwugodzinnych spotkań, dotyczących podstawowych zagadnień związanych z liturgią, zwłaszcza Eucharystią oraz innymi sakramentami. Zajęcia rozpoczną się 14. października (czwartek) o godz. 19.00 na Wydziale Teologicznym UŚ w...

POLECAMY

Skip to content