1. Dziś obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia. Zapraszamy na internetową transmisję nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00.

2. Dziś o godz. 19:00 zapraszamy na rozważania Drogi Światła. Jest to nowe nabożeństwo, które – na podobieństwo Drogi Krzyżowej – pozwala modlić się w okresie wielkanocnym, rozważając spotkania uczniów ze Zmartwychwstałym Jezusem. Drogę Światła będziemy odprawiać w każdą niedzielę aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

3. W imieniu prowadzonej przez jezuitów Akademii Ignatianum dziękujemy za wpłaty przekazane na jej otrzymanie. Dziękujemy również wszystkim parafianom za wszelkie ofiary na bieżące utrzymanie naszego kościoła.

4. Od poniedziałku, 20 kwietnia, zostaną otwarte kościoły w naszej diecezji. Będziemy jednak musieli przestrzegać wymogów określonych przez rząd, czyli jednej osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni kościoła. W przypadku naszej parafii oznacza to, że możemy wpuścić trzydzieści osób do kościoła i kolejne dwie do przedsionka. Prosimy o współpracę w przestrzeganiu tych zaleceń i o zrozumienie, jeśli nie uda się komuś wejść na Mszę, na którą się wybierał. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek przez wszystkich wiernych w kościele. W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta. Ponieważ przy zarządzonym ograniczeniu liczby wiernych nie wszyscy się zmieszczą w naszym niewielkim kościele, wciąż będzie można korzystać z transmisji internetowych Mszy Świętych i nabożeństw. Więcej informacji będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się XII Tydzień Biblijny. Poświęćmy wtedy więcej niż zwykle czasu na lekturę Pisma Świętego i modlitwę jego słowami.

Skip to content