Ogłosznie duszpasterskie
                                       XXIV Niedziela zwykła
                                                14.09.2014


1. Dziś w naszym kościele odbędzie się koncert organowy. Rozpoczęcie o godz. 19.00. Wstęp wolny a szczegóły znajdują się na plakatach.

2.  W poniedziałek, 15 września – wspomnienie NMP Bolesnej. Tego dnia po wakacjach wznawia swoją działalność Świetlica św. Stanisława Kostki, która czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 – 18.00.

3.  W środę, 17 września – Msza św. dla Emerytów i Seniorów a po niej spotkanie w sali parafialnej.

4.  W czwartek, 18 września – święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski a także patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału we Mszy św. o godz. 18.00. Szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci ze Świetlicy św. Stanisława Kostki, jak też do pozostałych wspólnot dziecięcych i młodzieżowych z naszej parafii. Natomiast w sobotę z tej okazji organizujemy Parafialny Dzień Wspólnoty dla wszystkich grup dziecięcych i młodzieżowych, który odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 36 od godz. 9.30 – 13.30. W spotkaniu mogą wziąć udział także ci, którzy nie należą do żadnych grup.

5.  W piątek, 19 wrześnie – odbędzie się pierwsze spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pragnącej uczestniczyć w duszpasterstwie młodzieżowym MAGIS. Rozpoczęcie o godz. 18.45 na placu kościelnym. Więcej informacji w gablocie oraz u ks. Marcina. Serdecznie zapraszamy.

6.  W tym tygodniu odbędzie się: spotkanie dla katechetów w poniedziałek o godz. 17.00 a także spotkanie Rady Parafialnej we środę o godz. 19.00.

7.  W przyszłą niedzielę o. Czesław Tomaszewski przeprowadzi zbiórkę na rzecz dzieł misyjnych prowadzonych przez polskich jezuitów.

8.  Przypominamy, że do 19 września w kancelarii prowadzone są zapisy na katechezy przed bierzmowaniem dla gimnazjalistów klas pierwszych. Kandydaci przychodzą z jednym ze swoich rodziców. Terminy katechez dla klas I, II i III wywieszone są w gablocie.

9.  Spotkanie dla rodziców dzieci z III klas podstawowych przed I Komunią św. odbędzie się 24 września o godz. 19.00, natomiast dla rodziców dzieci z II klas podstawowych, które przystąpią w 2016 r. do I Komunii św. w naszej parafii odbędzie się 17 października 2014 o godz. 19.00.

10.           Od jutra przyjmować będziemy intencje mszalne na przyszły rok. Przez pierwszy tydzień prosimy składać jedynie intencje jubileuszowe, natomiast za zmarłych dopiero od 22 września.

11.           Przy wyjściu z kościoła do odebrania są druki zaproszeń na spotkanie medyczne dotyczące  skutecznego leczenia kręgosłupa i stawów, które odbędzie się 16 września we wtorek o godz. 16.00 w sali przy naszej parafii. W ramach programu można będzie skorzystać z bezpłatnych porad i zabiegów.

12.           Dziś w „Gościu Niedzielnym” znajduje się wkładka z 2 częścią audiobooku Dzienniczka św. s. Faustyny.
 
 

Terminy spotkań dla Bierzmowanych:

Klasy pierwsze: 

29 lub 30 IX 2014 (pn./wt.) – godz. 19.00
27 lub 28 X 2014 (pn./wt.) – godz. 19.00
24 lub 25 XI 2014 (pn./wt.) – godz. 19.00
15 lub 16 XII 2014 (pn./wt.) – godz. 19.00
/Kandydaci sami wybierają sobie jeden z podanych terminów w miesiącu/

Klasy drugie: 

22 lub 23 IX 2014 (pn./wt.) – godz. 19.00
6 lub 7 X(pn./wt.) – godz. 19.00
3 lub 4 XI (pn./wt.) – godz. 19.00
1 lub 2 XII(pn./wt.) – godz. 19.00
/Kandydaci sami wybierają sobie jeden z podanych terminów w miesiącu/

Klasy trzecie:

1 X (środa) godz. 19.00 – rozpoczęcie
każda środa – godz. 19.00
 

 

Wspólnoty dla dzieci i młodzieży:

Ministranci– sobota, godz. 9.00
– Schola „Latorośle”– sobota, godz. 9.30
– „Marianki”– sobota, godz. 10.30
– Świetlica Św. Stanisława Kostki– od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 – 18.00
– Duszpasterstwo młodzieżowe „Magis”dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej – piątek, godz. 19.00
Duszpasterstwo Akademickie „Manresa” – piątek i niedziela, godz. 18.30. (pierwsze spotkanie 3 października)

Odezwa Biskupa Gliwickiego
w sprawie zagrożeń dla pracy Caritas Diecezji Gliwickiej

 
 

Drodzy Diecezjanie !

 

W dzisiejszą niedzielę kierujemy nasze spojrzenie w stronę krzyża i cierpiącego na nim Chrystusa; w stronę Tego, który „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi (…) który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 6-8).
Chrystus obecny we wspólnocie Kościoła cierpi także i dzisiaj w jego członkach. Każdego dnia spotykamy się z ludzkim cierpieniem; z chorymi, niepełnosprawnymi, prześladowanymi za wiarę, a nawet mordowanymi za swoje przekonania religijne.
Apostoł Narodów przypomina, że Chrystus nie tylko nie jest obojętny na los tych, którzy uginają się pod brzemieniem cierpienia, ale sam stał się jednym z nich, aby swoim uniżeniem cierpiących i poniżonych podźwignąć. Podobnie i Kościołowi nie jest obojętny los ludzi w potrzebie. Od zarania jego dziejów troska o ubogich należy do głównych zadań całej wspólnoty. Współcześnie Kościół wypełnia zadanie miłosierdzia przez instytucję „Caritas” oraz inne placówki i dzieła dobroczynne.
W diecezji gliwickiej od 22 lat Caritas pochyla się nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Prowadzi dla nich szereg placówek i form działalności, które niosą pomoc  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Należą do nich zespoły pielęgniarek Stacji Opieki Caritas, które pielęgnują chorych w miejscu ich zamieszkania a także grupy fizjoterapeutów, którzy usprawniają osoby z różnymi dolegliwościami w gabinetach rehabilitacyjnych. Rocznie korzysta z ich pomocy 13 tysięcy pacjentów. Ta imponująca, samarytańska posługa cieszy się dużym i stale rosnącym zapotrzebowaniem społecznym a także wdzięcznością osób, które z niej korzystają.
Z niepokojem obserwujemy, że to piękne i mądre dzieło naszego lokalnego Kościoła zostało poważnie zranione przez fakt odrzucenia przez NFZ w Katowicach oferty wszystkich Stacji Opieki Caritas na długoterminową opiekę domową oraz ograniczenie dostępu do stanowisk usprawniania we wszystkich placówkach rehabilitacyjnych. Informował o tym dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej w komunikacie z dnia 26. czerwca br. Ta okoliczność zmusza nas do likwidacji lub drastycznego ograniczenia działalności placówek oraz zwolnienia wielu zasłużonych i dobrze wyszkolonych pracowników medycznych. Jako pasterz diecezji bardzo nad tym ubolewam.
Działalność lecznicza Caritas Diecezji Gliwickiej stanowiła przykład cennych inicjatyw społecznych, wspaniale uzupełniających pracę służb publicznych i w pełni zasługiwała na wsparcie ze strony państwa w duchu zasady pomocniczości.
Pomimo braku przychylności ze strony organów administracji publicznej, gliwicka Caritas nadal będzie sprawowała opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi; potrzebuje jednak Waszej pomocy. Dlatego zwracam się do Was Drodzy Diecezjanie z prośbą o wsparcie. W przyszłą niedzielę (21.09.) we wszystkich kościołach naszej diecezji odbędzie się specjalna zbiórka do puszek na pomoc dziełom miłosierdzia prowadzonym przez Caritas Diecezji Gliwickiej. Za Wasze zrozumienie i hojność z góry składam serdeczne Bóg zapłać.
Niniejszym, przy tym ważnym apelu, kieruję słowa podziękowania pod adresem tych, którzy przez 22 lata ofiarnie służyli chorym i niepełnosprawnym pracując pod znakiem Caritas. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie przyjmie Waszą posługę jako zadatek wiecznej nagrody. Wyrazy głębokiej wdzięczności składam również na ręce władz samorządowych za wieloletnie wsparcie, dzięki któremu pracownicy Caritas mogli służyć chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom naszych miast, a szczególnie wiosek. Dziękuję również za deklarację dalszej współpracy w posłudze osobom niesamodzielnym.
Korzystając z okazji zapraszam wszystkich pracowników, wolontariuszy oraz przyjaciół Caritas Diecezji Gliwickiej na doroczną pielgrzymkę do naszego Sanktuarium w Rudach w sobotę 4 października br. o godz. 11.00, gdzie przed wizerunkiem Matki Boskiej Pokornej będziemy prosić Boga o pomoc i błogosławieństwo dla wszystkich dzieł miłosierdzia w naszej diecezji.
 

 Wasz Biskup
 Jan Kopiec

Skip to content