Niedziela, 7.02

7:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak – od rodziny Osmanów

8:00 – W int. Apostolstwa Modlitwy

9:30 – Za śp. Reginę, Władysława i Jana Grygów oraz Mariannę, Ewę i Augustyna Malawskich

11:00 – W int. Weroniki Matysek z okazji 1. roczn. urodzin

12:30 – W int. Krystyny Smolczewskiej z okazji urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą i dalsze Boże błogosławieństwo

15:00 – Do miłosierdzia Bożego – w int. wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie epidemii

16:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. syna Marka, męża Alfreda Ziobro oraz za rodziców i krewnych z obu stron

19:00 – Za śp. Magdalenę Peła

 

Poniedziałek, 8.02

7:00 – W int. parafian

8:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Kazimierę, Wiktora, Jerzego, Roberta, Kamilę, Marię, Danutę, Helenę i Iwonę

18:00 – Za śp. Jana Trólkę w roczn. śmierci i za rodziców z obu stron

18:00 – Za śp. Jana Krawczyk – int. z ofiar pogrzebowych

 

Wtorek, 9.02

7:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

8:00 – W int. Teresy Kowalskiej z okazji 50. roczn. urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

8:00 – W int. dziękczynno-błagalnej za dzieci i wnuczęta od Zofii

18:00 – W intencjach nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18:00 – W int. Felicji z okazji 84. roczn. urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

18:00 – Za śp. Wiesława Gregorowicz – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Danutę Błach w 1. roczn. śmierci

 

Środa, 10.02

7:00 – W int. dobroczyńców

8:00 – W int. Grupy Seniorów

8:00 – Za śp. Magdalenę Peła – od emerytów, przyjaciół i znajomych

18:00 – W int. dziękczynnej do Bożej Opatrzności za otrzymane łaski dla Jadwigi, Krzysztofa i Magdaleny

18:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Jerzego Rabsztyn – int. z ofiar pogrzebowych

 

Czwartek, 11.02

7:00 – Za śp. Feliksa Kaczmarskiego – int. z ofiar pogrzebowych

7:00 – Za śp. Wandę Drath w 3. roczn. śmierci oraz za zmarłych z rodziny Drath, Kucerman, Pałasińskich i Łada

8:00 – Za śp. rodziców Teresę i Alfonsa Nawrot oraz za Stanisława Nawrot

18:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Anielę Burzyńską – int. z ofiar pogrzebowych

 

Piątek, 12.02

7:00 – Za śp. Grażynę Garbaczewską – int. z ofiar pogrzebowych

8:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

18:00 – W int. chrześcijan prześladowanych za wiarę

18:00 – Za śp. Urszulę Wójcik – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. ojca Janusza w 20. roczn. śmierci oraz za dziadków Stanisławę i Władysława

18:00 – Za śp. Pawła Bonanati w 5. roczn. śmierci oraz Kazimierza Chrostek w 8. roczn. śmierci

 

Sobota, 13.02

7:00 – Za śp. Józefę w roczn. śmierci, za Antoniego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8:00 – W int. Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam

8:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. rodziców Franciszka i Irenę oraz braci Bogusława i Zbigniewa

18:00 – Za śp. Annę Cudok – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Romana Palej – od żony

 

Niedziela, 14.02

7:00 – Do miłosierdzia Bożego – w int. wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie epidemii

8:00 – Za śp. zmarłych z rodziny Wasików: rodziców Leokadię i Stanisława, dziadków z obu stron, braci Mariana i Stanisława, bratowe Mariannę i Lucynę, bratanka Janusza oraz Wiesławę i Władysława Stac

9:30 – Za śp. Walentego, Antoninę, Jana i Kazimierę Bogdał oraz za Cecylię Skowronek

11:00 – W int. Marii Szczerby z okazji 90. roczn. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, o zdrowie duszy i ciała – do Najśw. Serca Jezusa przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz o Bożą opiekę dla dzieci i ich rodzin

12:30 – W int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Amelię Alicję Ulrych, Pawła Jerzego Woźniak i Borysa Szafer

15:00 – W int. Danuty Guc w 75. roczn. urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo

16:00 – Za śp. Lucjana Goczoł w 5. roczn. śmierci

18:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

19:00 – Za śp. Pawła Bonanati w 5. roczn. śmierci oraz Kazimierza Chrostek w 8. roczn. śmierci

 

Skip to content