Niedziela, 31.01

7:00 – Do miłosierdzia Bożego – w int. wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie epidemii

8:00 – Za śp. rodziców Helenę i Bolesława Adach

9:30 – Za śp. zmarłych z rodziny Ziętek: Dariusza, Łucję, Annę i Władysława

11:00 – Za śp. Tadeusza Lasyk w 10. roczn. śmierci oraz za Marię, Piotra, Danutę, Zofię i Stanisławę Lasyk, Irenę i Wojciecha Zwolińskich, Henryka Waksmundzkiego oraz Jana Zwolińskiego

12:30 – Za śp. Stanisława Hełmeckiego w 21. roczn. śmierci

15:00 – Za śp. Marię i Mariana Dygoń – od córki Agaty z mężem i wnukami

16:00 – Za śp. męża Jana Grochal, za rodziców Krystynę i Stanisława Grochal, za Katarzynę i Mikołaja Mendel oraz za dziadków

18:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

19:00 – Za śp. Magdalenę Peła – w miesiąc po śmierci

 

Poniedziałek, 1.02

7:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

8:00 – W int. parafian

18:00 – Za śp. Leontynę i Jana

18:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak – od Zdzisława z rodziną

18:00 – Za śp. Zofię Zając – int. z ofiar pogrzebowych

 

Wtorek, 2.02

7:00 – Za śp. rodziców – Jadwigę i Jana

8:00 – Za śp. Kazimierza Antczak – w 10. roczn. śmierci oraz za rodziców i rodzeństwo

18:00 – W intencjach nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18:00 – Za śp. Halinę Guc

18:00 – Za śp. Zygmunta Gajek w 11. roczn. śmierci

18:00 – Za śp. Jana Przybyłę w 3. roczn. śmierci

18:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

 

Środa, 3.02

7:00 – W int. dobroczyńców

8:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

8:00 – Za śp. Annę Cudok – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Annę i Michała Jabłońskich oraz za zmarłych krewnych

18:00 – Za śp. Ryszarda Szymańskiego – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Elżbietę Majeranowską – int. z ofiar pogrzebowych

 

Czwartek, 4.02

7:00 – Za śp. Katarzynę Trybus oraz za zmarłych z rodziny Trybus i Pałys

8:00 – W int. Andrzeja Choroby z okazji 60. roczn. urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

8:00 – Za śp. Reinholda Riegel w 10. roczn. śmierci oraz za Irenę Riegel

18:00 – W int. powołań kapłańskich i zakonnych

18:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Irenę Harnik – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. rodziców Cecylię i Władysława oraz za zmarłych z rodziny z obu stron

 

Piątek, 5.02

7:00 – Za śp. Krystynę Górecką, jej rodziców i chrzestnego Teofila

8:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

8:00 – W int. nowych członków Apostolstwa Modlitwy

16:30 – Za śp. Magdalenę Peła – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Danutę Seń

18:00 – Za śp. Czesławę Bekier

18:00 – Za śp. Feliksa Kaczmarskiego w 30 dni po śmierci – od żony i rodziny

 

Sobota, 6.02

7:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

8:00 – Za śp. Adama i Walerię Krysik oraz za synów i synowe

8:00 – Za śp. Renatę Drewniak – od Stanisławy Gowin z Tresnej

9:00 – Msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

18:00 – Za śp. Aleksandra Misztal, rodziców, teściów, brata i bratową

18:00 – Za śp. Irenę Toczek – int. z ofiar pogrzebowych

 

Niedziela, 7.02

7:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak – – od rodziny Osmanów

8:00 – W int. Apostolstwa Modlitwy

9:30 – Za śp. Reginę, Władysława i Jana Grygów oraz Mariannę, Ewę i Augustyna Malawskich

11:00 – W int. Weroniki Matysek z okazji 1. roczn. urodzin

12:30 – W int. Krystyny Smolczewskiej z okazji urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą i dalsze Boże błogosławieństwo

15:00 – Do miłosierdzia Bożego – w int. wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie epidemii

16:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. syna Marka, męża Alfreda Ziobro oraz za rodziców i krewnych z obu stron

19:00 – Za śp. Magdalenę Peła

 

Skip to content