Zaznacz stronę


30 listopada do 7 grudnia 2014

I NIEDZIELA ADWENTU, 30 LISTOPAD

6.30 w intencji za parafian

8.00- w intencji za + Jana Kupiec w 3 rocz. śm.

9.30 – w intencji za ++ Irenę Siemieniec i z rodziny Siemieniec

11.00 – w intencji Ryszarda Drozd z okazji 70 rocznicy urodzin, dziękczynno-błagalna i w intencji rodziny Stolków i Kałów

12.30 – w intencji za ++ Halinę Piasecką w 18 rocz. śm. oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron

16.00 – w intencji za ++ męża Feliksa Milczarek w 10 rocz. śm. oraz rodziców z obu stron

18.00- w intencji za ++ Barbarę Miszczyszyn, rodziców: Katarzynę i Jana, siostrę Helenę, braci: Romualda i Henryka oraz pokrewieństwo

PONIEDZIAŁEK, 01 GRUDZIEŃ

7.00- w intencji za + Stefanię Jędra /of. od córek/

8.00- w intencji za ++ rodziców: Alinę i Stanisława, dziadka Michała, Krystynę i Oleńkę z rodziny Skowrońskich

17.00_ w intencji za ++ Genowefę i Michała Obłój

18.00_ w intencji za + Joannę w 11 rocz. śm.

18.00_ w intencji za ++ pracowników Ośrodka Wychowawczego na ul. Didura: Teresę Żegarską, Alicję Cieślińską, Roberta Śmiałeckiego, Zofię Szczudło, Tadeusza Pytlik, Urszulę Guziewicz

WTOREK, 02 GRUDZIEŃ

7.00- w intencji o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny

8.00_ w intencji za ++ Włodzimierę Wrzeciono i Jerzego Bocka oraz pokrewieństwo z obu stron

17.00_ w intencji za + Janusza Grabania /of. od sąsiadów/

18.00_ w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00_ w intencji za ++ Zdzisławę Rajzer w 11 rocz. śm. oraz z rodziny

ŚRODA, 03 GRUDZIEŃ

7.00_ w intencji za dobroczyńców żywych i zmarłych

8.00- w intencji za ++ Dorotę i Józefa Gąsior /of. od pracowników z Przedszkola nr 31/

17.00_ w intencji za + Wandę Skupień /of. od sąsiadów/

17.00_ w intencji za + Janusza Grabania /of. od sąsiadów/

18.00_ w intencji za + Zbigniewa Popiołek w 5 rocz. śm.

CZWARTEK, 04 GRUDZIEŃ

7.00- w intencji za + Jana Skraba

8.00_ w intencji Górników i ich rodzin

8.00_ w intencji za ++ Mieczysława Stebnickiego w 19 rocz. śm., rodziców z obu stron i z rodziny

17.00_ w intencji córki Barbary z okazji 65 lat życia, o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

18.00_ w intencji dziękczynna za otrzymane łaski w 20-lecie pracy górniczej

PIĄTEK, 05 GRUDZIEŃ

7.00- w intencji Grzegorza z okazji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo

8.00_ w intencji za + Ireneusza Kopczyńskiego /of. od siostry Aleksandry z córką Basią i brata Stanisława/

17.00_ w intencji za + Zofię Smolarek w 6 rocz. śm.

18.00_ w intencji za ++ Józefa, Genowefę w 8 rocz. śm. oraz Józefa Zimochów

SOBOTA, 06 GRUDZIEŃ

7.00- w intencji za + Ewę Piskozub w rocznicę urodzin

8.00_ w intencji za + Juliana Wita w rocz. śmierci

18.00_ w intencji za ++ Zbigniewa Żabskiego w 25 rocz. śm. i Elwirę Żabską w 2 rocz. śm. oraz rodziców z obu stron

18.00_ w intencji za + Genowefę Zimoch w 8 rocz. śm.

18.00_ w intencji Angeliki i Daniela Gonera z okazji 18 rocznicy urodzin oraz za całą rodzinę o potrzebne dla nich łaski

II NIEDZIELA ADWENTU, 07 GRUDZIEŃ

6.30w intencji za parafian

8.00- w intencji Apostolstwa Modlitwy

9.30 – w intencji za + Piotra Marciniak w 17 rocz. śm.

11.00 – w intencji za + Aleksandra Bigosa w 1 rocz. śm.

12.30 – w intencji rodziny Bajor z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalsze do Miłosierdzia Bożego 

16.00 – w intencji Mariana z okazji 60 rocznicy urodzin, dziękczynna i z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w dalszym życiu

18.00- w intencji za ++ Kazimierza Sikorę w 1 rocz. i Eugeniusza Pawlickiego w 1 rocz. śm.

Skip to content