Zaznacz stronę

I N T E N C J E M S Z A L N E   27.11. – 04.12. 2016 r.
NIEDZIELA, 27 LISTOPAD
7.00 – za + Franciszkę Kała
8.30 – za ++ rodziców: Pelagię i Stanisława oraz braci
10.00 – za + Dariusza Ziętek w 11 rocz. śm.
11.30 – za ++ Halinę Piasecką w 20 rocz. śm. oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron
16.00 – w intencji dzieci, które dostąpią łaski chrztu świętego, ich rodziców i chrzestnych
18.00 – za ++ Mariannę i Huberta Ławnik oraz rodziców z obu stron
PONIEDZIAŁEK, 28 LISTOPAD
7.00 – za + Zdzisława Błońskiego
8.00 – za ++ Zbigniewa i Romualdę
8.00 – za ++ Stanisława i Zdzisława oraz dziadków z rodziny Radelli
17.00 – za + Franciszkę Kała
18.00 – za + Andrzeja Wolak
18.00 – za + Krystynę Stelmasik /of. od koleżanek/
WTOREK, 29 LISTOPAD
7.00 – za ++ Annę i Wiktora, syna Józefa i rodzeństwo
8.00 – za ++ Agnieszkę Nowak i Stanisława Nawrotek
17.00 – za ++ męża Franciszka Walasiaka, rodziców: Zofię i Władysława Kujawiak oraz brata Władysława Kujawiaka
18.00 – w intencji prób i podziękowań do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 – za + Franciszkę Kała
ŚRODA, 30 LISTOPAD
7.00 _ za + Edwarda Beznera
8.00 _ za dobroczyńców żywych i zmarłych
17.00 – w intencji Zofii z okazji urodzin oraz wnuczki, dziękczynno-błagalna
18.00 – zbiorowa za zmarłych
18.00 – za + Franciszkę Kała
CZWARTEK, 01 GRUDZIEŃ
7.00 – za + Joannę w 13 rocz. śm.
8.00 – za ++ Ewę i Kazimierza Bąk
17.00 – w intencji Zofii Hobzda z okazji 70 rocznicy urodzin, dziękczynna i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w dalszym życiu
17.00 – za ++ rodziców i rodzin z obu stron Kocoń i Chełmeckich
18.00 – za + Halinę Hołyńską
PIĄTEK, 02 GRUDZIEŃ
7.00 – za ++ Włodzimierę Wrzeciono, Jerzego Bock i pokrewieństwo
8.00 – za + Zofię Mazurek /of. od lokatorów z ul. Wrocławskiej nr 108 B/
17.00 – za + Halinę Hołyńską
18.00 – za ++ Zdzisławę Rajzer w 13 rocz. śm. oraz rodziców
18.00 – za + Kazimierę Jasek w 1 rocz. śm. /of. od zięcia i wnuków/
18.00 – za ++ Przyjaciół
SOBOTA, 03 GRUDZIEŃ
7.00 – za ++ Franciszkę Kościuk, Aleksandrę i Michała Wielki, Kazimierę i Ignacego Hajdas,
brata Wawrzyńca i Justyniana
8.00 – za + Halinę Hołyńską
18.00 – w intencji Marii Bobulskiej z okazji 50 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo
18.00 – za ++ Elwirę i Zbigniewa Żabskich oraz rodziców z obu stron
NIEDZIELA, 04 GRUDZIEŃ
7.00 – za + Halinę Hołyńską
8.30 – w intencji Górników i ich rodzin
8.30 – w intencji Apostolstwa Modlitwy
10.00 – za + Piotra Marciniaka w 19 rocz. śm.
11.30 – za ++ męża Feliksa w 12 rocz. śm. oraz rodziców z obu stron
16.00 – w intencji Brygidy Kamińskiej z okazji 65 rocznicy urodzin, dziękczynno-błagalna
18.00 – za ++ Mieczysława Stebnickiego w 21 rocz. śm. oraz rodziców i z rodziny
         

Skip to content