Niedziela, 24.01

7:00 – Do miłosierdzia Bożego – w int. wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie epidemii

8:00 – Za śp. Elżbietę Krakowską i Mariana Krakowskiego

9:30 – Za śp. Jana, Władysława i Reginę Grygów oraz Mariannę, Ewę u Augustyna Malawskich

11:00 – Za śp. męża Artura w 24. roczn. śmierci oraz za krewnych z obu stron

12:30 – W int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu: Oliwiera Rasztabigę i Jana Jakuba Gorell

15:00 – Za śp. Feliksa Kaczmarskiego – int. z ofiar pogrzebowych

16:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Zenona Tymińskiego w 10. roczn. śmierci

19:00 – Za śp. Andrzeja Kroplewskiego

 

Poniedziałek, 25.01

7:00 – W int. parafian

8:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak (Msza gregoriańska)

8:00 – Za śp. Magdalenę Peła – od wspólnoty Żywego Różańca

18:00 – Za śp. Jana Pastuszak oraz zmarłych z rodziny

18:00 – Za śp. Stanisławę Sidoruk – int. z ofiar pogrzebowych

 

Wtorek, 26.01

7:00 – Za śp. Magdalenę Peła – int. z ofiar pogrzebowych

8:00 – Za śp. Henrykę Szadowiak – int. z ofiar pogrzebowych

8:00 – Za śp. Irenę Toczek – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – W intencjach nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Henryka Patlewicza

18:00 – Za śp. Feliksa Kaczmarskiego – od syna z żoną i wnuków oraz rodziny Romaniszyn

 

Środa, 27.01

7:00 – W int. dobroczyńców

8:00 – Za śp. Ryszarda Nocunia w 8. roczn. śmierci i zmarłych rodziców z obu stron

18:00 – Msza zbiorowa za zmarłych

18:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Feliksę w 2. roczn. śmierci, za Romana oraz za zmarłych z rodziny Krzemińskich, Kowalczyków i Niezgodów

18:00 – Do Bożego Miłosierdzia za śp. Andrzeja Tokarz – od pracowników

 

Czwartek, 28.01

7:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak (Msza gregoriańska)

8:00 – Za śp. Jana Krawczyk – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Jadwigę, Krystynę i Teresę Radelli

18:00 – Za śp. Renatę Drewniak – od Agaty i Marka z rodziną z Malca

18:00 – Za śp. Urszulę Wójcik – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Pawła Gryskę w 1. roczn. śmierci

 

Piątek, 29.01

7:00 – Za śp. Różę i Ignacego Dudę

8:00 – Za śp. Mariannę Gajdę – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Wojtusia Cierpiaka w 6. roczn. śmierci oraz za zmarłych babcie i dziadków Józefę i Ignacego Cierpiak, Helenę i Zygmunta Pabis, Anielę i Stefana Szeja, Teresę i Ryszarda Stroba oraz Felicję Madejską

18:00 – Za śp. Magdalenę Sławek – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Antoniego, Krystynę, Marię, Edwarda i ks. Macieja

18:00 – W int. Joanny Musiał – z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

 

Sobota, 30.01

7:00 – Za śp. Kazimierza Kurzawę – int. z ofiar pogrzebowych

7:00 – Za śp. Wandę Borowską-Nowak

8:00 – Za śp. Sławomira Plackowiak (Msza gregoriańska)

8:00 – Za śp. Feliksa Kaczmarskiego – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Marię Młynarczyk, rodziców z obu stron, braci Kazimierza i Michała oraz bratową Czesławę

18:00 – Za śp. Helenę Sandecką w 1. roczn. śmierci oraz za Władysława Sandeckiego

18:00 – Za śp. Marka Kukulskiego

 

Niedziela, 31.01

7:00 – Do miłosierdzia Bożego – w int. wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie epidemii

8:00 – Za śp. rodziców Helenę i Bolesława Adach

9:30 – Za śp. zmarłych z rodziny Ziętek: Dariusza, Łucję, Annę i Władysława

11:00 – Za śp. Tadeusza Lasyk w 10. roczn. śmierci oraz za Marię, Piotra, Danutę, Zofię i Stanisławę Lasyk, Irenę i Wojciecha Zwolińskich oraz Henryka Waksmundzkiego

12:30 – Za śp. Stanisława Hełmeckiego w 21. roczn. śmierci

15:00 – Za śp. Marię i Mariana Dygoń – od córki Agaty z mężem i wnukami

16:00 – Za śp. męża Jana Grochal, za rodziców Krystynę i Stanisława Grochal, za Katarzynę i Mikołaja Mendel oraz za dziadków

18:00 – Za śp. Bożenę Kordzik (Msza gregoriańska)

19:00 – Za śp. Magdalenę Peła – w miesiąc po śmierci

 

Skip to content