Zaznacz stronę

INTENCJE MSZALNE

 23.02. – 02.03. 2014 r.

NIEDZIELA, 23 LUTY
6:30 w intencji za parafian
8:00 – w intencji za ++ męża Marka Żabę w 11 rocz. śm. oraz rodziców: Franciszka i Wiktorię Ulfik
9:30 – w intencji za + męża Edwarda Działach w 23 rocz. śm.
11:00 – w intencji za ++ Kazimierza Plackowiak w 6 rocz. śm., rodziców z obu stron oraz Marię Dukiewicz
12:30 – w intencji za ++ Reginę, Władysława i Jana Grygów oraz Mariannę i Augustyna Malawskich
16:00 – w intencji dzieci, które dostąpią łaski chrztu świętego, ich rodziców i chrzestnych
18:00 – w intencji za + syna Henryka Nosek w 1 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK, 24 LUTY
7:00 – w intencji za ++ rodziców: Józefa i Domicelę oraz ++ braci i pokrewieństwo z obu stron
7:00 – w intencji o spokój duszy Bogu wiadomej
8:00 – w intencji Macieja z okazji 70 rocznicy urodzin, dziękczynno-błagalna
18:00 – w intencji za + Andrzeja Faszynkieder
18:00 – w intencji za + Wiktora Szczygieł w 1 rocz. śm.

WTOREK, 25 LUTY
7:00 – w intencji za + męża Janusza Nuckowskiego w 1 rocz. śm.
8:00 – w intencji za + Bronisława Leśniaka
18:00 – w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 – w intencji za + Andrzeja Faszynkieder
18:00 – w intencji za + Mieczysława Zawalniuka w pół roku po śmierci oraz ++ rodziców i teściów

ŚRODA, 26 LUTY
7:00 – w intencji za + Bronisława Leśniaka
8:00 – w intencji za dobroczyńców żywych i zmarłych
18:00 – w intencji zbiorowa za zmarłych
18:00 – w intencji za + Halinę Jarguz

CZWARTEK, 27 LUTY
7:00 – w intencji za ++ rodziców: Ignacego i Stanisławę
8:00 – w intencji za ++ Jadwigę, Ryszarda, Tadeusza Lewandowskich oraz Helenę, Wacława, Bronisława
i z rodziny
8:00 – w intencji za + Jana Okuniewskiego w 4 rocz. śm.
18:00 – w intencji za ++ ojca w 30 rocz. śm., mamę, męża, teściów, brata, siostrę i z rodzin:
Maruszewskich, Wydmuchów i Głuchów
18:00 – w intencji za + Andrzeja Faszynkieder

PIĄTEK, 28 LUTY
7:00 – w intencji za ++ Walentego w rocz. śm., Bronisławę, Jana, Julię i Janinę oraz dusze w czyśćcu
8:00 – w intencji za + O. Adama Wiktora /of. od Apostolstwa Modlitwy i Klubu emerytów i seniorów/
8:00 – w intencji za + Andrzeja Faszynkieder
18:00 – w intencji o Boże błogosławieństwo dla Jolanty z okazji 50 rocznicy urodzin a także
o potrzebne łaski dla całej rodziny
18:00 – w intencji za ++ Romana i z rodziny: Krzemińskich, Niezgodów i Kowalczyków

SOBOTA, 01 MARZEC
7:00 – w intencji za + syna Tomasza
8:00 – w intencji za + Eugeniusza Bęben
8:00 – w intencji za + Stanisława Stępnia
18:00 – w intencji za ++ Teklę i Władysława Tomaszewskich, Wacława Rubisza i z rodziny
18:00 – w intencji za ++ Kazimierza Małkowskiego w 4 rocz. śm. oraz rodziców z obu stron

NIEDZIELA, 02 MARZEC
6:30 w intencji za parafian
8:00 – w intencji Apostolstwa Modlitwy
9:30 – w intencji za ++ Olgę i Jana Świerniak, Edwarda Obłozę i Wandę Puget
11:00 – w intencji za + męża, ojca i dziadka Czesława Banek w 9 rocz. śm.
12:30 – w intencji za ++ Andrzeja Gąsiorek w 2 rocz. śm. oraz Czesławę, Jana i Edwarda
16:00 – w intencji za ++ Waldemara Pilarskiego w 25 rocz. śm. oraz rodziców: Emila i Jadwigę Pilarskich
oraz Marię i Augustyna Paluch
18:00 – w intencji za ++ Tomasza i Juliannę, Bolesława i Katarzynę, męża Ignacego, syna Krzysztofa
oraz Leontynę, Stanisława i Franciszka

Skip to content