Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 23.05

7:00 – Do miłosierdzia Bożego – w int. wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie epidemii

8:00 – Za śp. rodziców Eugenię i Czesława Boreckich, braci Mariana i Mieczysława, siostry Teresę i Jadwigę oraz męża Krzysztofa

9:30 – Za śp. Stanisławę, Eugeniusza i Wojciecha Szukałów

11:00 – W int. dzieci obchodzących rocznicę Pierwszej Komunii Świętej (SP 36)

12:30 – W int. dzieci obchodzących rocznicę Pierwszej Komunii Świętej (SP 51)

14:30 – W int. dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej

16:00 – Za śp. syna Andrzeja i męża Pawła Kozubek – o spokój duszy

18:00 – Za śp. Bolesława Gomulaka (Msza gregoriańska)

19:00 – Za śp. Manfreda Kwiotka w 10. roczn. śmierci oraz za zmarłych z rodziny

 

Poniedziałek, 24.05

7:00 – W int. parafian

8:00 – Za śp. Elżbietę Krakowską

8:00 – Za śp. Bolesława Gomulaka (Msza gregoriańska)

8:00 – W int. Weroniki Szafrańskiej z okazji 87. roczn. urodzin z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo oraz za całą rodzinę

18:00 – Za śp. Zbigniewa Eckerta i Feliksa Nowosieledzkiego

18:00 – Za śp. Beatę Wietrzyk w 1. roczn. śmierci

 

Wtorek, 25.05

7:00 – Za śp. Hildegardę Gajdę w miesiąc po śmierci

8:00 – Za śp. zmarłych rodziców Antoninę i Mariana oraz za zmarłych z rodziny Grzegorczyk

18:00 – W intencjach nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18:00 – Za śp. Bolesława Gomulaka (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Irenę Rogacką – od Sąsiadów

18:00 – Za śp. Wacławę Biedunkiewicz – od sąsiadów z ul. Zygmunta Starego

 

Środa, 26.05

7:00 – W int. dobroczyńców

8:00 – Za śp. Elżbietę Krakowską

8:00 – Za śp. Annę Picyszyn w 3. roczn. śmierci

8:00 – Za śp. Bolesława Gomulaka (Msza gregoriańska)

8:00 – Za Anielę, Andrzeja i Piotra Sobczyk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

8:00 – Za śp. Jadwigę Pudłowską

8:00 – Do NSPJ w int. wnuczki Magdalenki w 2. roczn. urodzin, jej rodziców Patryka i Lidii w 3. roczn. ślubu oraz babci Małgosi i Justyny – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie duszy i ciała, pokój serca i Boże błogosławieństwo

18:00 – Msza zbiorowa za zmarłych

 

Czwartek, 27.05

7:00 – Za śp. Genowefę, Halinę, Franciszka i Mariana

8:00 – Za śp. Beatę Szaflik – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Henryka Patlewicza

18:00 – Za śp. Bolesława Gomulaka (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Janinę i Antoniego Prokopów oraz za zmarłych rodziców z obu stron

18:00 – W int. dziękczynnej za kapłanów i siostry zakonne o potrzebne dla nich łaski i Boże błogosławieństwo

 

Piątek, 28.05

7:00 – Za śp. Zygmunta Zawadzkiego – od żony i dzieci

8:00 – Za śp. Bolesława Gomulaka (Msza gregoriańska)

18:00 – Za śp. Urszulę Markiewicz oraz zmarłych rodziców Tadeusza i Genowefę Markiewicz

18:00 – Za śp. Jana Bartochę w 15. roczn. śmierci oraz za rodziców z obu stron

18:00 – Za śp. Stanisława, rodziców z obu stron oraz Emilię i Irenę

18:00 – Za śp. Ludwika Wardzichowskiego – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Barbarę Palej – od synowej

 

Sobota, 29.05

7:00 – Za śp. Bolesława Gomulaka (Msza gregoriańska)

7:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mirosława i Iwony oraz dla Filipa i Macieja

8:00 – Za śp. Edwarda i Urszulę Telepko – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Piotra Starczewskiego i zmarłych z rodziny

18:00 – Za śp. Irenę Rogacką – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – Za śp. Martę Karolinę Krupińską-Dąbek

18:00 – Za śp. Władysławę Warszewską – od córek

 

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 30.05

7:00 – Do miłosierdzia Bożego – w int. wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie epidemii

8:00 – W int. Bogusławy Marutschke z okazji 65. roczn. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

9:30 – Za śp. Anielę i Karola Klimczaków, Marię i Kazimierza, Mariana i Stanisława Kuców

11:00 – W int. Danieli z okazji urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

12:30 – Za śp. Krzysztofa Szlichtę

14:30 – W int. dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej

16:00 – W int. Agnieszki Dosiuk z okazji 30. roczn. urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

18:00 – Za śp. Bolesława Gomulaka (Msza gregoriańska)

19:00 – Za śp. Marię Koczaję – od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 110

 

Skip to content