Zaznacz stronę

4. Niedziela Wielkanocna, 30 kwietnia

8:00 – Za śp. zmarłych z rodziny Pałysów

9:30 – W int. Jadwigi i Floriana z okazji 45 roczn. ślubu – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Bożej

11:00 – W int. Iwony i Mariusza Pieszków z okazji 30 roczn. ślubu – z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

12:30 – Za śp. męża Gotfryda w 20. roczn. śmierci oraz za rodziców Jadwigę i Piotra Lipoków i Zofię i Adolfa Raszków

          CHRZEST PO MSZY: Olaf Jakub Owisz

16:00 – Za śp. córkę Aleksandrę Czerniejewską, mamę Janinę Kozieł, brata Adama Gwoździa oraz Janusza i Barbarę Zawalichów

18:00 – Za śp. Janinę Skulską

 

Poniedziałek, 1 maja

7:00 – Za śp. Elżbietę i Władysława Rębasów

8:00 – W int. parafian

18:00 – W int. Anny i Marcina – z podziękowaniem z otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo

 

Wtorek, 2 maja

7:00 – Za śp. Mieczysława Kłaka – od rodziny Kłaków

8:00 – Za śp. Władysława Kociołka – od Krystyny i Piotra Płonków

8:00 – Za śp. Irenę Częczek – int. z ofiar pogrzebowych

18:00 – W int. nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18:00 – Za śp. Magdalenę Jabłońską w 32. roczn. śmierci i za zmarłych z rodziny Jabłońskich

 

Środa, 3 maja

8:00 – W int. dobroczyńców

9:30 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o nieustanne prowadzenie na drodze woli Bożej dla Zofii oraz o opiekę nad rodziną

11:00 – Za śp. Ernę i Manfreda Pawlytów, za dziadków z rodzin Pawlytów i Rypalów oraz rodziców z rodziny Pawełczyków

12:30 – Za śp. Teresę Żelazną w 2. roczn. śmierci oraz za Wiesława Żelaznego w 19. roczn. śmierci

16:00 – W int. Sylwestra Koczota z okazji 33 roczn. urodzin – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

18:00 – Za śp. Michała Sekułę w 1. roczn. śmierci

 

Czwartek, 4 maja

7:00 – Za śp. Wandę Bobrowską-Nowak

8:00 – Za śp. rodziców, rodzeństwo i bliskich krewnych z rodziny Olejarzów

18:00 – W int. powołań kapłańskich i zakonnych

18:00 – W int. Beaty z okazji 50. roczn. urodzin oraz za śp. Danutę w 40. roczn. śmierci

18:00 – Za śp. Mieczysława Kłaka – int. z ofiar pogrzebowych

 

Piątek, 5 maja – Rocznica Poświęcenia Kościoła

7:00 – Za śp. Cecylię i Jerzego Luksów oraz męża Jana Luksa

8:00 – W int. Apostolstwa Modlitwy

16:30 – Za śp. Alfreda i Kazimierę Jamrożów oraz za Franciszka i Genowefę Wróblów

18:00 – W int. wynagrodzenia Najśw. Sercu Pana Jezusa

18:00 – Za śp. Anielę Klepczyk w 5. roczn. śmierci

18:00 – Za śp. Grzegorza, Marię i Feliksa Masełków, Piotra Cichockiego, Antoniego Gmyrka oraz Piotra Żołyńskiego

 

Sobota, 6 maja

7:00 – Za śp. rodziców Monikę i Antoniego Delińskich oraz braci Bernarda i Andrzeja

8:00 – Za śp. Jerzego Szymlaka – int. z ofiar pogrzebowych

9:00 – W int. wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

18:00 – Za śp. rodziców Janinę i Tadeusza Kosteckich oraz za rodziców z obu stron

 

5. Niedziela Wielkanocna, 7 maja

8:00 – W int. Tomka o zdrowie i Boże błogosławieństwo

9:30 – Za śp. Zofię Bazan w 8. roczn. śmierci i Janusza Bazana w 28. roczn. śmierci oraz za zmarłych z rodziny

11:00 – Za śp. Czesławę i Kazimierza Plackowiaków oraz ich syna Sławomira

12:30 – Za śp. Laurę, Władysława i Jerzego Pałków

14:00 – W int. Ignacego Juliana Obczyńskiego w dniu sakramentu chrztu

16:00 – Za śp. Anielę i Karola Klimczaków oraz za Marię, Kazimierza i braci z rodziny Kuców

18:00 – Za śp. Franciszka, Helenę, Mirosława i Stanisława Możdżeniów

Skip to content