Klub Świętego Stanisława Kostki

Utworzono: 25.05.2010 Autor: Proboszcz Odsłony: 6049

Świetlica Środowiskowa im. św. Stanisława Kostki przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu, ul. Pułaskiego 9

 Od kilku już lat. przy naszej parafii w ramach tzw. Klubu św. Stanisława Kostki prowadzona jest działalność opiekuńczo-wychowawcza wobec kilkudziesięciu najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin.  Pierwsze spotkania z dziećmi miały miejsce na jesieni 1994 r. Do spotkań doszło w wyniku refleksji i odpowiedzi na potrzeby dzieci katechizowanych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 36. Inicjatywa spotkań wychowawczych „przy kościele” była jednocześnie odpowiedzią na żywe zainteresowanie ze strony samych dzieci - alternatywną formą wychowania religijnego. Pierwsza grupa wywodziła się spośród dzieci katechizowanych w Szkole Podstawowej nr 36. Kolejną grupą dzieci, które bardzo szybko stały się członkami zawiązującego się Klubu, a później go wręcz zdominowały, były te, które po prostu biegały po pobliskich ulicach, placu kościelnym i „zaglądały” do pomieszczeń  parafialnych. Teraz wiemy, że komunikowały one swoim zachowaniem potrzebę dialogu z życzliwymi wobec nich dorosłymi, których nie rzadko brakowało im w najbliższym otoczeniu.

Początkowo spotkania z dziećmi odbywały się raz w tygodniu – w soboty. Jednak z biegiem czasu przy współpracy osób związanych z ruchem „Maitri”, a także dzięki aktywnej postawie starszej młodzieży, spotkania zaczęto organizować kilka razy w tygodniu. Po kilku miesiącach nieformalnej działalności, a zwłaszcza po wspólnym wakacyjnym wypoczynku, ta oryginalna forma pracy wśród najmłodszych zyskała aprobatę zespołu duszpasterskiego. Niebawem także, wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, zaczęto zastanawiać się nad ustrukturyzowaniem i rejestracją prawną działalności Klubu, co miało zapewnić trwałość dzieła oraz środki finansowe. 

Dziś, po kilku latach działalności Klubu, trzeba powiedzieć, że ta (dodajmy, społecznie prowadzona) działalność wśród najmłodszych, z roku na rok rozwija się i coraz pełniej odpowiada na rosnące potrzeby wychowawcze najmłodszych. Obecnie spotkania odbywają się już kilka razy w tygodniu, w nowym, specjalnie zaadoptowanym do tego celu pomieszczeniu dolnego kościoła. W tych pomieszczeniach, dzieci pod opieką wychowawców odrabiają lekcje i bawią się, spędzając twórczo i owocnie swój czas wolny. W programie działalności Klubu nie brakuje również czasu na wspólną modlitwę i refleksję religijną ( np.: wspólna Msza św., śpiew pieśni religijnych, dzieci przygotowują i przedstawiają scenki biblijne, konkursy i zagadki o tematyce religijnej ). W ramach popołudniowych spotkań, podawany jest również skromny posiłek. Tradycją stały się już wycieczki autokarowe oraz wspólnie spędzane wakacje – półkolonie.

Chętni mogą zgłaszać się we wtorek i środę w godz.: 16.00 – 17.00, wejście do świetlicy znajduje się od ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

Wszyscy, którzy pragną wesprzeć to dzieło mogą przesłać ofiary pieniężne na konto:
BANK ZACHODNI W.B.K.S.A. I/BYTOM
NR RACHUNKU: 52 1090 2011 0000 0001 0428 1635
TYTUŁEM: ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
PRZY PARAFII NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

 

Powrót